best fake richard mille inherited the elegant neoclassical style, but also into the modern elements. https://www.patekphilippe.to/ forum embodies completely unique concept of minimalism. features a huge selection of authentic perfect watches at low prices. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury youngsexdoll.com watches. the earth's most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap reallydiamond under $55.

POLÍTICA DE QUALITAT

GRUP GEPORK S.A., és l’empresa pionera a escala nacional en el desenvolupament i l’ús de la inseminació artificial en l’àmbit de la millora genètica i de la selecció porcina. Des de la seva fundació l’any 1979, per part d’un grup de veterinaris, l’empresa ha anat millorant i adaptant els seus processos i productes a les necessitats del mercat. A més, GRUP GEPORK és líder del sector de la distribució veterinària i opera al mercat a través de les marques comercials: Gepork, Centauro i Bionet.

 

La Direcció General de l’empresa defineix les directrius i plantejaments de l’organització.

Responsabilitat Social Corporativa

 • És el compromís permanent de GRUP GEPORK en la seva planificació estratègica. Aquest model de gestió ens ha de permetre contribuir al desenvolupament econòmic, des d’una perspectiva ètica, responsable i sostenible.
 • Volem millorar la qualitat de vida dels nostres empleats i les seves famílies, i establir vincles de cooperació i col·laboració bidireccionals amb la comunitat local i els nostres principals agents d’interès.
 • Vigilància i compliment de la legislació vigent aplicable a totes les activitats que desenvolupem.

Directrius de Qualitat

 • Com a empresa distribuïdora comercial el nostre objectiu és aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels clients i proveïdors, establint relacions estables de comunicació.
 • El compromís d’aportar els recursos necessaris per estimular la cultura de la innovació, la flexibilitat i la voluntat de millora contínua, que han de permetre donar solucions als reptes de la reproducció animal, la distribució veterinària i la bioseguretat.
 • Optimitzar el rendiment de tots els nostres processos interns amb l’objectiu d’aconseguir més eficiència en totes les activitats desenvolupades.
 • El capital humà i tecnològic constituiran el principal valor afegit de la nostra organització.
 • L’assoliment del resultat econòmic esperat pels accionistes i propietaris de l’organització.

Directrius Mediambientals 

 • Establir les mesures adequades per reduir i prevenir la contaminació ambiental tant a les nostres explotacions ramaderes com a les instal·lacions d’El Macià.
 • Implantar les mesures necessàries, adreçades a la minimització de l’impacte ambiental de les nostres activitats, impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica i fer un aprofitament sostenible dels recursos naturals.
 • Promoure i divulgar bones pràctiques ambientals entre els nostres treballadors, clients o proveïdors, per mitjà de la sensibilització i la informació.

Directrius de Prevenció i Seguretat Laboral

 • Compromís de prevenció de danys i deteriorament de la salut, assolint un elevat nivell de seguretat i salut al treball a les nostres instal·lacions, sota la premissa de què tots els accidents, incidents i malalties professionals podem evitar-les.
 • Coordinar l’acció preventiva amb els nostres col·laboradors i professionals externs per poder garantir la màxima seguretat en el desenvolupament d’activitats conjuntes a El Macià i als nostres Centres.
 • Fer participar als treballadors de forma activa en pro de la seguretat laboral, la prevenció de riscos, la vigilància de la salut i en l’adopció de bones pràctiques saludables.

Directrius d’R+D+I

 • Establir els mecanismes adequats per incentivar, implicar i fer partícips els nostres treballadors en els processos d’innovació i millora empresarial sota la premissa que cada idea, aportació o iniciativa, compta; cultura de la Innovació.
 • Potenciar el coneixement i talent intern de l’empresa a partir del desenvolupament de projectes i recerca, capaços de provocar un impacte o retorn positiu, diferit cap a la societat.
 • Integrar i estructurar aquesta Cultura de la Innovació en un procés normalitzat, segons els sistemes de gestió, amb un objectiu de millora continua.

GRUP GEPORK S.A. aplica aquesta Política Integrada segons models de gestió sistematitzats basats en la millora continua. L’abast d’aquests sistemes engloba les activitats de producció de dosis seminals, la distribució de productes zoosanitaris i material veterinari, així com els serveis per a la bioseguretat, i la Recerca i Innovació en projectes de l’àmbit de la genètica, traçabilitat i bioseguretat animal.

 

Sra. Gemma Vivet

Directora General de Grup Gepork

 

ISO 9001 i ISO 14001

Bureau Veritas certifica que el sistema de gestió de l’organització Grup Gepork S.A. ha estat auditat i trobat conforme amb les exigències de la norma ISO 9001 i la norma ISO 14001.

Veure certificat 9001 / Veure certificat 14001